6972314916 Κορώπη - Μπούφα, Βόλος

Ασκοσφαιρωση συνέχεια!!

Πώς είναι τα τρία μελισσια που έκοψα πέρυσι με την ασκοσφαιρωση, και τροφοδοσία με αυγό...

Πρώτη επιθεώρηση στα μελισσια για το 2020

Μια πρώτη ματιά για να βάλω τροφές και για απώλειες ...

Στα μελίσσια ενόψει χειμώνα

...

Στα μελίσσια λίγο πριν την φθινοπωρινή ανάπτυξη

...

Τρύγος πεύκου 2020

...